Herzien advies reanimatie richtlijnen

Auteur:
Sanne van Driel
Geplaatst in:
Berichten
Opmerkingen:
Geen reacties

De NRR heeft in overleg met AZN (Ambulancezorg Nederland), de NVMMA (Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg) en HartslagNu het advies herzien om te kunnen worden toegepast ongeacht de actuele besmettingskans. In het herziene advies wordt uitgegaan van het inschattingsvermogen van (burger)hulpverleners om hun eigen afwegingen te maken, zoals ben ik gevaccineerd, welke risico’s wil ik lopen en betreft het een bekende.

Blijf als hulpverlener je gezonde verstand gebruiken!!

Voor de basale reanimatie (BLS) geldt het advies deze uit te voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen. Maar blijf als hulpverlener uw gezonde verstand gebruiken. Het coronavirus is niet opeens uit onze samenleving verdwenen. U kunt er als (burger)hulpverlener altijd voor kiezen om in een specifieke situatie het COVID-19 protocol te volgen en niet te beademen. Of juist er bewust voor kiezen om wel te beademen omdat het een familielid of bekende betreft. Denk daarbij wel steeds aan uw eigen gezondheid en aan die van het slachtoffer, die van omstanders en die van andere (burger)hulpverleners. Belangrijk is elkaars keuze daarin te respecteren. Geef hulpverleners die willen beademen daartoe de ruimte.

Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten.
• Hanteer zoveel mogelijk de actuele maatregelen zoals de overheid deze adviseert.
• Beperk in alle gevallen het aantal BLS-hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighouden tot het minimum. Maximaal twee BLS-hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
• Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kan handenalcohol gebruikt worden. Dit kan eventueel bij de ambulance of een eventuele ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.
• Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die mogelijk duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen. Hulpverleners van politie en brandweer dienen ook contact op te nemen met hun bedrijfsarts

..

Ook belangrijk:

 • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale PBLS reanimatieprotocol inclusief beademen. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
 • Alle burgerhulpverleners kunnen worden ingezet. Van exclusie op basis van leeftijd bij het oproepen van burgerhulpverleners is geen sprake meer.
 • De hulpverlener wordt dringend gevraagd NIET op een oproep te reageren wanneer:
  •  de hulpverlener positief getest is op COVID-19 en zolang hij/zij door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beoordeeld.
  • de hulpverlener één of meerdere klachten heeft die passen bij besmetting met het coronavirus.
  • de hulpverlener huisgenoot is van iemand met één of meerdere klachten die passen bij besmetting met het coronavirus en volgens de adviezen van het RIVM thuis dient te blijven.
 • De hulpverlener wordt dringend geadviseerd NIET op een oproep te reageren wanneer:
  • de hulpverlener of één van zijn huisgenoten behoort tot één van de COVID-19 risicogroepen welke zijn gedefinieerd door het RIVM.
   ..
Auteur: Sanne van Driel